Хүнсний эрхийн бичгээр бүтээгдэхүүн нийлүүлэх

Хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэх хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх" тендер шалгаруулалтыг 2015 оны 02 дугаар сарын 23 нд үнийн санал авах урилга нийтэд зарлаж, сумын төвд хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Ай-бэр -сан, Марс-Ай, Гүл-ана, Баатарбек хүнсний дэлгүүрийн эзэд оролцож, үнийн санал ирүүлж 2015 оны 02 дугаар сарын 27 нд шалгаруулалтыг зохион байгуулав.