Орон нутгийн хөгжлийн сан

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 11 дүгээр хавсралт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв гүйцэтгэл                                          / хуулийн 6.3.9.заалтын хүрээнд/

Төсвийн ерөнхий захирагчийн нэр: Ховд сум Засаг дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: Ховд сумын ЗДТГазар

д/д Захиалагч Төсөл арга хэмжээний нэр Хугацаа Төсөвт өртөг 2014 оны төлөвлөгөө Гэрээний дүн Санхүүжилт
1 ЗДТГазар Бизнес инкубаторын төв 2014 59700 38200,0 59700,0 2500,0
2 ЗДТГазар Цэцэрлэгийн хашаа 2014 25000,0 21000,0 25000,0 2500,0

 

НЯГТЛАН БОДОГЧ                Т.АЛИЯ