Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгуулагдлаа