Сумын төвд бетон зам баригдаж эхлэв.

Сумын төвд 800 м урттай бетон зам, гэрэлтүүлэг тавих ажлыг "Urban management building" ХХК-д гүйцэтгэж байна.