Шилмэл малын үзэсгэлэнг зохион байгуулав.

Сумын Засаг даргын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу 2 жилд нэг удаа шилмэл малын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулдаг билээ.Энэ жилийн үзэсгэлэн худалдааг 2015 оны 08 дугаар сарын 21-ны өдөр сумын төвд зохион байгуулав.

Шагналт байранд орсон малчдын нэрс, малын өнгө зүс

Шилмэл малын үзэсгэлэн худалдаанд оролцож шагнал авсан малчдын нэрсийн жагсаалт

 

2015-08-21                                                                                                                     Дунд ус

 

Малчны нэр

Малын төрөл

Малын зүс

Эзэлсэн байр

Харьяа баг

1

Л.Надмид

азарга

хонгор

1

Баруун салаа

2

Х.Сайдол

азарга

хүрэн

2

Улаанбураа

3

М.Талгат

азарга

хүрэн

3

Баруунсалаа

4

Ж.Онгар

азарга

халтар

4

Цагаанбургас

5

М.Шаймардан

гүү

халтар

1

Баруунсалаа

6

Х.Өнерхан

бух

хар

1

Дунд ус

7

М.Шаймардан

сарлаган бух

хар алаг

2

Баруунсалаа

8

М.Шаймардан

сарлаган бух

хөх алаг

3

Баруунсалаа

9

“Нурмарал” ХХК

үнээ

бор алаг

1

Дунд ус

10

Н.Энхбаатар

үнээ

хар тарлан

2

Баруунсалаа

11

“Нурмарал” ХХК

үнээ

цагаан саарал

3

Дунд ус

12

Н.Хайсар

хуц  84кг

улаан

1

Баруунсалаа

13

П.Солтангали

хуц     83,6кг

улаан халзан

2

Баруунсалаа

14

Х.Өнерпоз

хуц     82,4кг

хар толгойт

3        300413

Цагаанбургас

15

Ж.Серикбол

хуц

улаан төлгөн

4

Баянбулаг

16

Х.Баяжума

эм хонь

улаан

1

Баруунсалаа

17

Х.Серикбай

ухна    75кг

хар халзан

1

Цагаанбургас

18

П.Солтангали

ухна     74кг 

хар халзан

2

Баруунсалаа

19

М.Амангельд

ухна     72 кг

цагаан чихтэй хар

3

Улаанбураа

20

К.Айтуган

ухна     71,6кг    

хар халзан

4

Баруунсалаа

21

Х.Ербол

эм ямаа

хар тулман хөхт

1

Баянбулаг

22

Х.Баяжума

эм ямаа

хар

2

Баруунсалаа

 

 

 

Жагсаалт гаргасан:

 

 

     МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн                                                                Ш.Дүрэмхан