Наурыз баярын хөтөлбөр

д/д Явагдах арга хэмжээ хугацаа хариуцах эзэн байршил
  03-сарын 20-ны өдөр      
1 "Халкым саган жырлайын" шүлгийн уралдаан 18:00 Комисс Соёлын төвд
2 Үдэшлэг 22:00 Комисс Соёлын төвд
  03-р сарын 21-ны өдөр      
1 Хүүхдүүдийн дунд явагдах "Күй тартыс" тэмцээн 10:00 цагт Комисс Соёлын төвд
2 Баярын хурал,шагнал гардуулах үйл ажиллагаа 16:00 цагт Комисс Соёлын төвд
3 Үндэсний "Айтыс" тэмцээн 19:00 цагт Комисс Соёлын төвд
  03-р сарын 22 -ны өдөр      
1 Өглөөний нар угтах үйл ажиллагаа 06:40 цагт Комисс Бичигт ууланд
2 Баярын нээлтийн арга хэмжээ 10:00 цагт

Хөтлөгч нар,

ИТХ-ын дарга,Засаг дарга

Наадмын талбайд
3 Урлагийн номер 10:30 цагт Х.Батий Наадмын талбайд
4 Бүжиг 10:40 цагт К.Ализа Наадмын талбайд
5 Бөхийн барилдаан эхлэх 11:00 цагт бөхийн комисс наадмын талбайд
6 Үндэсний тоглоом явуулах тусгай хөтөлбөрөөр хариуцсан байгууллага Наадмын талбайд
7 Даага, их насны морьдыг бүртгэж гаргах, барих 11-15 цагт Морины комисс Наадмын талбайд
8 Шагнал гардуулах үйл ажиллагаа 16:20 цагт ИТХ-ын дарга Засаг дарга Наадмын талбайд
9 Баярын хаалтын ажиллагаа 17:00 цагт ИТХ-ын дарга Засаг дарга Наадмын талбайд
10 Баярын концерт 19:00 цагт Комисс Соёлын төвд