Соёлын төвөөс шинэ номны танилцуулга хийллээ.

2015 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр Дунд ус багийн ИНХ-ын үеэр Соёлын төвөөс "Нээлттэй хаалганы өдөр"-ийн арга хэмжээний хүрээнд шинэ номны үзэсгэлэн гаргаж, ард иргэдэд танилцууллаа.Нийт шинэ 85 ном гаргасан байна.