Шинэ мэдээ

2013 оны ажлаар Баянбулаг багийн малчин Хасымхан овогтой Орал, Баруун салаа багийн малчин Шерикхан овогтой Хуматай нар " Аймгийн сайн малчин"-аар, Улаанбураа багийн ногоочин Жумалхан овогтой Жайнахан "Аймгийн тэргүүний тариаланч"-аар тус тус шалгарлаа.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимэтгэлийг тооцох хуулийн дагуу 2013 оны 08 дугаар сарын 01-ныг хүртэл 659 иргэн, 2013 оны 10 дугаар сарын 01-ныг хүртэл 45 иргэн тус тус хамрагдсан байна.