Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
21 Захирамж хүчингүй болгож, чиглэл өгөх тухай 2014-03-31
22 Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2014-03-26
23 Хөрөнгө зарлага болгох тухай 2014-03-31
24 Гамшгаас хамгаалах дадлага, сургалт зохион байгуулах тухай 2014-03-26
25 Гамшгаас хамгаалах алба байгуулах тухай 2014-03-11
26 Наурыз баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 2014-03-04
27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-03-26
28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2014-02-28
29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2014-03-07
30 Ажил төлөвлөж, дүгнэх хариуцлагын тухай 2014-03-31