Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай

 

2015-07-30                                                      А/112                                                  Дунд ус

 

Төсвийн тухай Монгол Улсын хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Тус сумын Баянбулаг багийн иргэн Хонархан овогтой Хизат, Дунд ус багийн иргэн Бидолда овогтой Хуантхан нарын  ар гэрийн болон амьдралын байдлыг харгалзан үзэж  тус бүр 50 000 /тавин мянга/ нийт 100,000 /зуун мянган/ төгрөгний буцалтгүй тусламж үзүүлсүгэй.

2.Тусламжинд зарцуулах 100, 000 /зуун  мянган/ төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргаж зарлага болгохыг ня-бо /Т.Алия/-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                             Ш.ЕРБОЛАТ